Workshop v roce 2011

Ve dnech 15. - 16. září 2011 se uskutečnil 6. ročník (první spolupořádaný Geoinovacemi) workshopu doktorských studentů  "Geografický výzkum v České republice", pořádaný Geografickým ústavem PřF MU a Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i.

Workshop byl zahájen ve čtvrtek 15. 9. doprovodným programem zaměřeným na stav a vývoj území rozvojové zóny Jižní centrum. Komentovanou prohlídku vedl zástupce Jižního centra Lukáš Kratochvíl a zástupce Kanceláře primatora města Brna/ Kancelář strategie města Dan Škaroupka. Prohlídka byla zakončena návštěvou minipivovaru a restaurace Pegas.

doprovodny program


Hlavní program workshopu byl oteřen zahajovacími proslovy děkana Přírodovědecké fakulty MU, doc. RNDr. Jaromíra Leichmana, Dr. a zástupce geografické obce doc. RNDr. Václava Touška, CSc. Následně proběhlo vyhlašení výsledků soutěže studentských prací o Cenu Stanislava Řeháka a předání cen oceněným studentům. Plenární zasedání završila přednáška Mgr. Ivana Andráška, Ph.D. s názvem: "K vybraným otázkam a problémom (českej a slovenskej) geografie so zameraním na geografiu komplexnú a syntetizujúcu".

prednasky

Bezprostředně po skončení úvodního bloku se rozběhlo rokování ve třech paralerních sekcích věnovaných tématům sociální geografie, fyzické geografie, kartografie i didaktiky geografie. Přednášející prezentovali početnému publiku celkem 35 příspěvků ve 13 sekcích (viz program).