Zahraniční cesty

V rámci řešení projektu mají členové týmu možnost zvyšovat svou kvalifikaci na zahraničních univerzitách v rámci EU, vyjímečné i mimo ni, případně se zde účastnit konferencí. V této sekci naleznete přehled cest podpořených finačními prostředky projektu geoinovace.

 

gottingenFilip Chvátal, Pavlína Zrůstová, Petr Daněk, Petr Voda, Robert Osman - Londýn
Ve dnech 27. -20. srpna 2013 se v Londýně uskutečnila mezinárodní výroční konference britské Královské geografické společnosti. Této události ze zúčastnili také šlenové týmu geoinovace. Filip Chvátal přednesl příspěvek "Transport accessibility and uneven development in the Czech Republic", Pavlína Zrůstová se podílela na prezentaci "Are we interested? Improving community quality of life through participatory practices of site specific art", Petr Voda prezentoval studii "Candidates in Proportional Elections" a podílel se na příspěvku Petra Daňka "Deeply rooted or smartly managed? Transformations of the Czech Communist Party". Název příspěvku Roberta Osmana zněl "Time-space Regionalization of the City: Retail Pacemakers and Rhythms".

 

 

gottingenJan Divíšek - Göttingen
Účelem zahraniční pracovní cesty podpořené z projektu Inovace výuky geografických studijních oborů byla aktivní účast na konferenci 7th Annual Meeting of the Specialist Group on Macroecology of the Gesellschaft für Ökologie v Göttingenu (Německo). Byl zde prezentován poster s názvem: How is broad-scale distribution pattern in different animal groups explained by climate, natural habitats and land-cover while accounting for spatial autocorrelation? Toto setkání poskytlo platformu pro interakci mezi mladými vědci a zavedenými oborníky na poli makroekologie a biogeografie a umožnilo dozvědět se o nejnovějších trendech ve vývoji těchto disciplín. Vysokou kvalitu konference dokazuje nejen množství prezentovaných příspěvků, ale také přizvaní ‘keynote speakers‘, kterými byli Peter Linder (Department of Systematic Botany, Zurich) and Jens-Christian Svenning (Department of Bioscience - Ecoinformatics and Biodiversity, Aarhus).

 

ParizEva Svobodová – Paříž
Ve dnech 27. – 31. srpna 2013 se v Paříži konala 8. mezinárodní geomorfologická konference (8th IAG International Conference on Geomorphology), které jsem se mohla zúčastnit díky podpoře projektu Inovace výuky geografických studijních oborů. V rámci sekce „Human impacts on landscapes“ jsem přednesla příspěvek s názvem „GeoRISK: Geo-analysis of landscape level degradation and natural risks formation.“ Konference se zúčastnila celá řada odborníků, kteří prezentovali nejnovější vědecké přístupy. Program konference a abstrakty jednotlivých příspěvků jsou dostupné zde. Účast na konferenci mi přinesla nejenom inspiraci pro další vědeckou práci, ale také nápady pro inovaci studijních materiálů. Navázané odborné kontakty byly zúročeny při uskutečňování přednášek odborníků ze zahraničí v podzimním semestru 2013. 

soulPavlína Zrůstová - Tartu
Ve dnech 13.4. - 28.4. 2013 jsem za podpory projektu Inovace výuky geografických studijních oborů absolvovala zahraniční stáž v Estonsku.
Cílem bylo navázání spolupráce s docentem Garri Raagmaa na Katedře geografie v University of Tartu. Pod jeho vedením jsem se zúčastnila kurzu "Bordering perspectives and processes in everyday life at the EUs external fronties", který probíhal v Estonsku a Lotyšku.

 

 

Robert Osman - Londýn
Zahraniční cesta podpořená z projektu Inovace výuky geografických studijních oborů byla podniknuta za účelem aktivní účasti na výroční mezinárodní geografické konferenci pořádané Královskou geografickou společností (Royal Geographical Society) ve dnech 31. 8. 2011 - 2. 9. 2011. Ve spoluautorství s dr. Mulíčkem byl 1. 9. 2011 v rámci sekce „(Re-Map): the image of the urban landscape“ prezentován příspěvek "From Socialist Industrial Rhythms To The Timescapes Of Contemporary (Postsocialist) City". Bližší informace o sekci i samotném příspěvku lze nalézt na níže uvedené adrese konference.

soulPavel Ptáček - Soul
Pavel Ptáček vystoupil(se Zoltánem Gálem, Maďarská akademie věd, Centrum pro regionální studie, Pécs) s příspěvkem The role of mid-range universities in knowledge transfer: The case of non-metropolitan regions in Central Eastern Europe (examples from Hungary and the Czech Republic) na Třetí globální konferenci ekonomické geografie: Space, Economy and Environment konané v červnu 2012 v jihokorejském Soulu.
Konference se zúčastnila většina „velkých jmen“ ekonomické geografie a znamenala tedy velkou inspiraci pro další práci a pro udržení si rozhledu v rámci disciplíny a v neposlední řadě i pro navázání nových odborných kontaktů. Podrobný program konference, abstrakty referátů, seznam účastníků, atd. je dostupný zde.

Bednarova -HelanRadomíra Bednářová, Robert Helán - Konference FORLANG, Technická univerzita Košice, září 2011
Ve dnech 13. a 14. září 2011 jsme se díky laskavé podpoře z projektu Geoinovace zúčastnili konference FORLANG se zaměřením na cizí jazyky v akademickém prostředí. Příspěvek Roberta Helána se týkal pedagogického využití metodických postupů při výuce akademické angličtiny/akademického psaní. Na základě zkušeností autora načerpaných při výuce lékařské angličtiny na Centru jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity a při výuce studentů doktorského programu na Geografickém ústavu MU, kteří byli cílovou skupinou nově vytvořeného dvousemestrálního kurzu Academic Writing ZD500 a ZD510, se podařilo cíleně zpracovat a využít celou řadu jazykových nástrojů, které zvyšují míru nezávislosti studentů při psaní abstraktů a vědeckých článků včetně dalších méně dominantních žánrů typických pro akademické prostředí.

 

AbiscoOndřej Herzán - služební cesta Švédsko (NP Abisko a okolí), červenec 2012
Ve dnech 29.6. - 13.7. jsem realizoval terénní výzkum v NP Abisko v severním Švédsku a jeho blízkém okolí. Výzkum byl zaměřen nejen směrem k rozšíření odbornosti (bioklimatologie a problematika vegetačních stupňů), ale zároveň také k tvorbě nových vzdělávacích materiálů pro potřeby inovací kurzů, podpořených OP VK (Krajinná ekologie, Geografie Evropy). Poděkování si zaslouží dr. Christer Jonasson a dr. Annika Kristofferson, pracovníci výzkumné stanice Abisko Scientific Research Station, kteří mi poradili a poskytli potřebná data.