Aktivity

V rámci projektu budou uskutečňovány tyto aktivity:

1. Inovace stávajících a zavedení nových předmětů

2. Spolupráce s organizacemi praxe zaměstnávajícími geografy

3. Posilování odborných kapacit akademických pracovníků

4. Posilování partnerství a synergie