Základní škola Deblín: neoficiální laboratoř participace

Doprovodný program k workshopu doktorandů a doktorandek 2013
Základní škola Deblín rozhodně nepatří mezi ty, kterým by scházeli žáci, které se bojí o svou existenci či které mají nouzi o kvalitní pedagogy. Naopak představuje klíčového aktéra obce, který se u řady témat nebojí ujmout vůdčí role při jejich řešení. S určitou nadsázkou o ní lze hovořit jako o "lokální univerzitě", jejíž žáci často i ve spolupráci se studenty Geografického ústavu MU v rámci projektové výuky aktuální témata obce studují, následně v rámci školních konferencí svá zjištění prezentují svým rodičům i široké veřejnosti a v konečném důsledku se zapojují i do jejich řešení. Základní škola Deblín tak principy participace integrovala do své praxe hned několika způsoby. Škola samotná participuje především na sociálním a kulturním rozvoji obce, její žáci participují na vysokoškolské výuce na GÚ MU, pedagogický sbor svými publikačními aktivitami v regionálním tisku participuje na utváření regionální identity a všichni společně participují na trvale udržitelném endogenním rozvoji.

Předpokládaný program:

9:00 Zahájení
9:15 Deblín a okolí prostřednictvím školních publikací
10:00 Paradigmatický obrat ředitele školy při cestě „ze Sibiře přes ostrov Čečeň do Deblína"
11:00 Filozofie školy
12:00 Odkud kam směřujeme a proč
13:00 Oběd
14:00 Předpokládané ukončení

Možnost komentovaného návratu na vlak do Tišnova po jedné z tras z terénní učebnice!

Termín: 14. 9. 2013
(sobotní dopoledne po workshopu)

Místo: Základní škola Deblín
(městys o cca 1000 obyvatelích; 30 kilometrů severozápadně od Brna)

Spojení: vlakem do Tišnova a autobusem do Deblína
(společný odjezd vlakem 7:53 z Brna hl. n. do Tišnova, dále autobusem 8:36 do Deblína, příjezd 8:49)

Cena: Účast je bezplatná
(doprava je na vlastní náklady)

Registrace: Nutná, nejpozději do 1. 9. 2013 včetně!
(registrujte se zde)