Kooperativní didaktické metody

moderátor Mgr. Eva Malířová
čas 15:30-16:30
místnost Z2

Arabské jaro - komparace průběhu a výstupů roleplayingové aktivity na dvou akademických pracovištích
Mgr. Ondřej Herzán (Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)

Interaktivní metody představují stále diskutovanější a v mnohých případech i využívanější prvek výuky, než tomu bylo v minulosti. Modifikované rolové hry resp. programy založené na bázi LARP (live-action-role-playing) jsou implementovány do programů základních, středních, ale i vysokých škol různého zaměření. Při realizaci interaktivních výukových metod je obvykle sledován jejich dopad na konkrétní cílovou skupinu. Tento příspěvek má ambice nabídnout pohled na shody a rozdíly při uvádění konkrétní rolové hry "Arabské jaro" na dvou akademických pracovištích Masarykovy univerzity - Geografickém ústavu PřF a Ústavu klasických studií FF - a pokusit se z výsledků, zjišťovaných prostřednictvím zpětné vazby zúčastněných studentů, odvodit možné výzvy, rizika a doporučení pro modifikaci stejně koncipovaných programů v rozdílném prostředí.

Využití konstruktivisticky orientované interaktivní hry pro výuku environmentálních témat:
protipovodňová opatření v krajině
Mgr. Jan Husák (Environmentální geografie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě)

Nebezpečí povodní a jeho řešení v podobě protipovodňových opatření patří mezi nejaktuálnější a nejpalčivější environmentální témata naší republiky. Příspěvek se v první části věnuje fenoménu povodní a následně řeší didaktické přístupy k výuce těchto komplexních přírodovědných témat. V závěru představuje novou interaktivní didaktickou hru s názvem "Pozor, povodeň!" a možnosti jejího využití. Hra byla vytvořena na základě syntézy znalostí přírodních věd a didaktických disciplín a snaží se intuitivním způsobem vysvětlit problematiku protipovodňových opatření široké veřejnosti.