Posilování partnerství a synergie

Aktivita je zaměřena na posílení týmové spolupráce Mezi Geografickým ústavem MU a katedrou geografie UP a využití synergie, které bude mít pozitivní dopad na studenty i akademické pracovníky. Otevřena je i pro další partnery projektu.


Budou realizovány tyto činnosti:

- Spolupráce při výuce inovovaných předmětů. Vyučující budou dojíždět přednášet a vést  semináře o "svých" tématech i na druhou univerzitu.

- Přednášky významných odborníků ze zahraničí (EU). Témata přednášek ve vazbě na sylabus inovovaných a nových předmětů.

- Videopřenos a záznam významných přednášek.

- Konference "Geographical Research in the Czech Republic" zaměřená prioritně na  prezentaci výsledků výzkumů studentů doktorského studia.- Soutěž studentských vědeckých prací. Spojena s osobní prezentací výsledků studenty, v kategoriích bakalářské a diplomové práce. Práce bude hodnotit společná komise akademických pracovníků obou  univerzit, proběhne střídavě na MU a UP. Zvýší motivaci v souvislosti s porovnáváním výsledků a přispěje k vytváření vazeb mezi učiteli i mezi studenty (networking).

- Spolupráce při vypisování témat a vedení závěrečných prací. Umožní využít hlubší odbornou specializaci pracovníků na jednom pracovišti i studenty z pracovišť partnerů.

- Pracovní semináře akademických pracovníků z partnerských institucí. Cílem je reflexe zkušeností s novými metodami výuky a inovacemi. Kombinace prezentací, řízené diskuse a neformální diskuse.

- Společně organizovaná exkurze do institucí EU pro studenty. Opakovaně každý rok, v délce 4 dny.

- Zahraniční exkurze pro studenty.

- Konference Modern Methods of Teaching Geography.