Katedra geografie PřF UP

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci patří mezi přední geografické pracoviště v České republice. Je akademickým pracovištěm zaměřeným na práci s vysokoškolskými studenty. Je součástí Přírodovědecké fakulty UP od roku 1959. Původně vzdělávala především absolventy v učitelských kombinacích s geografií, od roku 1999 potom v oboru Geografie - geoinformatika, od roku 2003 přibyl obor Mezinárodní rozvojová studia a od roku 2006 studijní obor Regionální geografie. V roce 2008 získala akreditaci pro navazující magisterské studium v tomto programu a ve školním roce 2009/2010 otevřela první ročník v tomto programu. Většina nově vytvořených předmětů je určena pro studenty nového programu.

Katedra geografie UP v letech 2006-2008 spolupracovala s katedrou Mezinárodních rozvojových studií při realizaci projektu "Inovace studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia". V současné době je hlavním řešitelem projektu NPV II "Inovativní medializace zapojení žen do vědy a výzkumu jako faktor posílení znalostní společnosti a rovných příležitostí, a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje přírodovědných oborů" a začíná s řešením projektu OP VK - IP (oblast podpory 2.4) "Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy".

Při své odborné činnosti se snaží Katedra geografie maximálně v rámci řešených projektů propojovat výzkumnou činnost pracoviště a jeho členů se vzděláváním a přípravou studentů pro jejich budoucí praxi. Realizační tým pracoviště žadatele má dostatečné odborné i organizační zkušenosti pro řízení projektů tohoto typu.

Rozšiřováním nabídky specializací pracoviště reagovalo na požadavky trhu práce a v rámci zvyšování konkurenceschopnosti absolventů docházelo k diverzifikaci nabídky studijních specializací. V současné době (školní rok 2008/09) tento obor studuje více než 180 studentů a v rámci ostatních oborů s geografií (učitelské kombinace, Mezinárodní rozvojová studia a Geografie - geoinformatika) je to dalších více než 650 studentů jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském stupni. Většina členů projektového týmu se dlouhodobě přímo podílí na výuce, konzultační činnosti, vedení závěrečných prací, exkurzí a terénních cvičení a na dalších aktivitách spojených s výukou studentů VŠ. Katedra se rovněž aktivně podílí na propagaci oboru na základních a středních školách ve formě realizace Univerzity dětského věku, odborných přednášek jak pro učitele, tak pro studenty, mentorství při zpracovávání středoškolské odborné činnosti.