NaZemi - Společnost pro fairtrade

Mezi Geografickým ústavem Masarykovy univerzity a NaZemi - Společností pro Fair Trade existuje neformální spolupráce. V uplynulých dvou letech uspořádal partner dva semináře pro studenty zapsané v předmětech "Globalizační seminář" a "Úvod do politické geografie". První seminář se týkal problematiky globalizace oděvního průmyslu a jeho sociálních a environmentálních důsledků, druhý byl věnován preferenčním dohodám mezi EU a státy Afriky, Karibiku a Pacifiku a jejich důsledkům pro světový trh s potravinami. Studenti také navštěvují přednášky Společnosti nebo jejich zahraničních hostů.

Společnost pro Fair Trade ve svých vzdělávacích programech částečně využívá výsledků výzkumů realizovaných zaměstnanci i studenty Geografického ústavu.

Ve spolupráci, vzhledem k vzdělávací, propagační a aktivistické činnosti Společnosti, tkví příležitost pro překonávání hranic mezi akademickým výzkumem/výukou a praxí. Výzkum a výuka na Geografickém ústavu MU je silná svou teoreticky ukotvenou analýzou a interpretací společenských a ekonomických problémů, avšak výsledky této analýzy obtížně šíří mimo posluchárny a akademické publikace. Společnost pro Fair Trade má dostatek zkušeností s koncipováním vzdělávacích programů a kampaní s využitím netradičních metod výuky, nemá však kapacity pro vlastní vědeckou činnost.

Studenti budou mít možnost stáží ve Společnosti pro Fair Trade, zvláště při přípravě a koncipování jejích vzdělávacích programů a kampaní.

Společnost připraví předmět "Globální problémy světové ekonomiky". Při výuce využije a otestuje interaktivní formy výuky, vč. těch, které partner využívá ve svých kurzech pro studenty a učitele středních škol a uspořádá přednášky věnované fair trade a interaktivním metodám výuky pro akademické pracovníky.

Společnost pro Fair Trade uspořádala v uplynulých dvou letech dva semináře pro studenty Geografického ústavu MU, dva semináře pro studenty žurnalistiky na Fakultě sociálních studií. Mimo to uspořádala kolem 20 přednášek a seminářů pro studenty VŠ (nebo pro veřejnost, kde se studenti VŠ zúčastnili). Kolem 2000 studentů (vč. středoškolských) se zúčastnilo vzdělávacích programů a kampaní pořádaných Společností.

Ve své vzdělávací činnosti se zaměřuje častěji na středoškolské studenty a učitele, pro které nabízí metodické semináře propojující globální témata a interaktivní formy výuky. Jde o postupy, které lze aplikovat i na odbornější témata vyučovaná na univerzitě. Výukové metody vychází z konstruktivistické pedagogiky, která počítá s existencí prekonceptů - předběžných představ o daném tématu, jejichž aktivizací zapojuje studenta do učebního procesu. Za poslední dva roky prošlo semináři a dílnami Společnosti pro Fair Trade přes 200 pedagogů.

Společnost publikuje materiály pro učitele středních škol, které kromě metodické části obsahují také podrobné zpracování témat spojených s dopady mezinárodního obchodu na chudé země (např. dětská práce, kácení deštných pralesů, pracovní podmínky v textilním průmyslu). Do přípravy těchto podkladových materiálů byla zapojena řada vysokoškolských studentů v rámci svých diplomových či seminárních prací.