Program workshopu

budova 11

místnost IBA1

9:30-10:00

Registrace

10:00-10:15

Zahájení, úvodní slovo (doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.)

10:15-11:00

Úvodní plenární přednáška: Mentální bariéry současné české geografie vůči transdisciplinaritě: zkušenosti ze čtyř let výuky kvalitativních metod na geografickém pracovišti (RNDr. Robert Osman

 

budova 5

Z2

Z3

Z4

11:00-11:30

   

čajová pauza

11:30-13:00

Aplikovaný GIS

Mobility: lidé v pohybu, svět v pohybu

Prostor a kultura: pohledy kritických přístupů

 

doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.

13:00-14:30

 

 

obědová pauza

14:30-16:00

Kartografie: mezi mnoha obory

Lokální kontext ekonomického rozvoje

Geografie těla

 

Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.

Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D

16:00-16:30

 

 

čajová pauza

16:30-18:00

Změny v prostoru města

Česká republika v regionálním vývoji  Transdisciplinarita proti sociální marginalizaci 

 

Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

 Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.

 RNDr. Petr Daněk, Ph.D.

18:00-

 

 

závěrečný raut

Program ke stažení je k dispozici zde (.pdf).

Od 18:30 bude následovat neformální setkání v restauraci U Prokopů.

Doprovodný program workshopu
13.9. 2014, 10:00-12:00, areál Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno
prohlídka Otevřené zahrady a pasivního domu, představení aktivit Nadace Partnerství, bilance dosavadního fungování
areálu, nástin rozvojové části včetně plánu na městské farmy